Wallet and stock xchanges reference

Disclaimer. Fees and Api information is from 2014-03-20, this document is shared on a ‘as is’ basis, we take no responsibility for it’s correctness and is only used as a reference of historical purpose. Table of Contents 1. Information about the different crypto currencies Bitcoin (BTC/XBT) Litecoin Feathercoin (FTC) Namecoin (NMC) Ripples (XRP) Ven (XVN)…

Skicka Bitcoins med SMS

37coins har byggt en SMS-wallet som gör det möjligt att skicka Bitcoins till en vanlig telefon med ett enkelt SMS. Tjänsten fungerar förnärvarande lustigt nog i 37 länder. Vi på BTCX stödjer självklart detta projekt och har satt upp en SMS-gateway som krävs för varje land ska kunna använda den här tjänsten. Detta projekt möjligör…

KryptoKit en Bitcoin wallet i din Browser

En snabb och enkel lösning att hantera och betala med Bitcoin är att installera KryptoKit till Chrome. Dina privata nycklar lagras i din browser vilket är en hyffsat säker lösning och är perfekt för vardagligt bruk av sina Bitcoins. Det här är första steget för Bitcoins framtida webbintegration då betalningarna integreras helt i upplevelsen. Betalningar…