Ethereum/Ether

Ethereumpic1

Vad är Ether?

Ether kallas den virtuella valutan som hänger ihop med en blockkedja som kallas Ethereum. Precis som bitcoin hör ihop med sin blockkedja (som kallas ”blockkedjan” i bestämd form, eftersom det var den första och i skrivande stund också är den största) så hör ether ihop med Ethereums blockkedja. Ethereum beskrevs i en sk. White paper av rysk-kanadensaren Vitalik Buterin och introducerades för världen den 30 juli 2015. Ethereum har beskrivits av New York Times som en ”delad, distribuerad, dator”. Programmerare är ofta positiva till Ethereum eftersom det är lättare att skriva kod, program och appar för Ethereum än det är för bitcoin.

Sedan finns det andra som menar att den överlägsna säkerheten som bitcoins blockkedja erbjuder gör att den är bäst och att andra blockkedjor inte ”duger”.

En skillnad mot bitcoin är att det finns en förutbestämd mängd bitcoin (21.000.000). Så är det inte med Ethereum, det finns inte en fixerad förutbestämd mängd ether.

Vi på BTCX tycker att Ether är en klart intressant virtuell valuta och vi ska se till att man kan handla med den på åtminstone en av våra plattformar, btcx.SE eller BT.CX 

En wallet som hanterar både bitcoin och ether samtidigt, vilket ju kan vara praktiskt, finns till de flesta plattformar, jaxx.io heter den.

Här kan du läsa och lära dig mer om Ethereum: https://www.ethereum.org/

Eller på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum

Ethereums White Paper (uppsatsen som förklarar hur systemet fungerar) är publicerad här: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

Som sagt: Du kommer att kunna köpa ether på BTCX plattformar i början av hösten 2016. Men redan nu kan du använda bitcoin för att köpa ether med en tjänst som heter Shapeshift:  https://shapeshift.io/#/coins