Blocktech 2015 in retrospect

2015 has been a busy year filled with new ideas, new businesses and a lot of hard work from everyone in the blocktech community. It was also the year where blockchain was acknowledged from traditional finance and banks for it’s revolutionary design and secure ledger. Perhaps the biggest challenge of 2015 has been the, so far…

Earn Bitcoin while playing Games

There are now a number of fun games supporting bitcoin in one way or another. Bitcoin billionaire One of my favorites is the bitcoin billionaire, which is for your phone, it does not reward you with real bitcoins, but with a feeling of how cool bitcoin mining really is 😉 MineCraft Play MineCraft has built…

Dags att Deklarera Bitcoin 2015

Vilken sorts tillgång är bitcoin? Bitcoin är i grunden en datafil som kan överföras till en annan person. Bitcoin kan säljas på digitala handelsplatser och kan också i vissa sammanhang användas som ett substitut för ett sedvanligt legalt betalningsmedel. Bitcoin har således ett värde för innehavaren och är därmed en tillgång. Avyttring av bitcoin ska…