Bitcoin är ”ett rent betalningsmedel”

EU-domstolen generaladvokat har lämnat sitt förslag till dom till domstolen avseende den momsmässiga bedömningen av bitcoins och om växlingstjänster ska vara momspliktiga. Generaladvokaten konstaterar inledningsvis att bitcoins är ett rent betalningsmedel som är att jämställa med ett lagligt betalningsmedel och att bitcoins fyller samma funktion som lagliga betalningsmedel. Momsmässigt ska således bitcoins behandlas på samma…