Bitcoin är ”ett rent betalningsmedel”

EU-domstolen generaladvokat har lämnat sitt förslag till dom till domstolen avseende den momsmässiga bedömningen av bitcoins och om växlingstjänster ska vara momspliktiga. Generaladvokaten konstaterar inledningsvis att bitcoins är ett rent betalningsmedel som är att jämställa med ett lagligt betalningsmedel och att bitcoins fyller samma funktion som lagliga betalningsmedel. Momsmässigt ska således bitcoins behandlas på samma…

David möter Goliat i EU-domstolen

EU-domstolens generaladvokat ska uttala sig under dagen hurvida bitcoin ska undantas Moms och skattemässigt jämställas med reguljära valutor. Processen började för 3-år sedan av David Hedqvist som driver siten bitcoin.se när han bad om ett förhandsbesked från Skatteverket för att kunna bedriva en växlingssida för valutan bitcoin. Svaret har blivit en långdragen process och skatteverket vill ha…